Welcome to USW’s online reading lists

Chwiliwch am restr gan ddefnyddio teitl neu god eich modiwl.

Wrth edrych ar eich rhestr, mae'r botwm GWELD AR-LEIN yn eich cysylltu'n uniongyrchol â darlleniadau wedi'u digido, e-lyfrau, erthyglau e-gylchgrawn a mwy. Gallwch hefyd ddewis unrhyw adnodd i weld mwy o fanylion, yn cynnwys argaeledd y Llyfrgell.


Search for a list using your module title or code.

When viewing your list, the VIEW ONLINE button links you directly to digitised readings, ebooks, e-journal articles and more. You can also select any resource to view more details, including Library availability.